Persoonlijke levensfeer - Sprl ACTION - Group Bvba

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

BEDRIJF


ACTION - Group  -  Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Algemeen


Onze site vergaart, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gegevens van persoonlijke aard bij:

-   het downloaden van demo’s

-  de aanvraag van de catalogus  

-  de aanvraag van een offerte, enz.

De verzamelde persoonlijke inlichtingen (naam, adres, bedrijf, telefoon, e-mail, enz.) worden in onze gegevensbanken bewaard. Deze inlichtingen blijken noodzakelijk voor de levering van bepaalde diensten en waarborgen hun goede werking. Deze inlichtingen kunnen vervolgens geanalyseerd en benut worden om het dienstenaanbod te verbeteren en u persoonlijke diensten aan te bieden.

De site verzamelt ook inlichtingen over het exploitatiesysteem, zoals het type en de huidige versie van de browser, de schermresolutie, het IP-adres en de domeinnaam. Deze inlichtingen zijn onontbeerlijk om onze site te kunnen verbeteren. Ze stellen ons in staat om ons beter aan te passen en te beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers.  


Met de registratie van uw persoonlijke gegevens geeft u ons uitdrukkelijk het recht om uw persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden te verwerken:

met het oog op het beheer van ons klantenbestand (bijvoorbeeld voor briefwisseling in het kader van onze producten of aanvullende producten, voor de opname in repertoria, voor de identificatie in de berichten of mededelingen die u stuurt en voor de toekenning van uw identificatiegegevens)

met het oog op het gebruik van de diensten die onze site levert (bijvoorbeeld voor de verzending en de ontvangst van berichten, voor de aanvraag en de verzending van informatie, en voor de «matching» van ontvangen gegevens)

voor de verzending van berichten die van het elektronisch in het papierformaat omgezet zijn.


Intellectuele eigendomsrechten:

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en benutting voor commerciële doeleinden van de site en van zijn inhoud is verboden, in welke vorm ook, zonder voorafgaande toestemming van ACTION-Group bvba Vorstlaan, 47 bus 2 te 1160 Brussel. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan, te verspreiden of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Gezien de wet kunnen wij u op uw eenvoudig verzoek alle inlichtingen over u waarover wij beschikken, overmaken om deze eventueel te wijzigen.

Wij danken u voor uw vertrouwen.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu