Deontologische code - Sprl ACTION - Group Bvba

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

BEDRIJF


ACTION - Group  -  Deontologische code


1. Het adviesbedrijf zal op elk ogenblik de hoogste ethische eisen stellen in de uitvoering van zijn opdrachten en in de zaken met zijn klanten en zal enkel handelen in het belang van de klant.


2.  Wanneer een adviesbedrijf verbonden is aan een ander bedrijf dat een verschillende activiteit uitoefent, zal het er doorlopend op toezien dat het zijn aanbevelingen en adviezen volledig onafhankelijk in alle vrijheid verstrekt.


3.  Het adviesbedrijf zal geen vertrouwelijke informatie over de activiteiten of over het personeel van zijn klant onthullen.


4.  Het adviesbedrijf zal geen opdrachten aanvaarden waarvoor het niet de vereiste competenties bezit.


5.  Het adviesbedrijf zal geen enkele regeling aanvaarden die de objectiviteit of de onpartijdigheid van het gegeven advies in het gedrang kan brengen.


6.  Het adviesbedrijf zal vooraf de bepalingen en modaliteiten voor de berekening van de vergoeding vastleggen.


7.  Het adviesbedrijf zal geen personeel dat in dienst is van zijn klanten of collega’s aanspreken om zelf aan te werven, behoudens voorafgaande toestemming van de klant of collega.


8.  Het adviesbedrijf zal op geen enkele wijze het beroep nadeel berokkenen.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu